Regulamin

Organizator
1. Organizatorem szkoleń jest firma Skin Room, adres: Gen. Ludomiła Rayskiego 3/60, 01-307 Warszawa, NIP: 5272537538, REGON: 363577422.
2. Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy przy ul. Górczewskiej 4, 01-180 Warszawa. Przy grupie min. 3 osobowej istnieje możliwość dojazdu do Uczestników szkolenia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Informacje o szkoleniach umieszczone są do wglądu na stronie www.skinromm. pl
2. Szkoleniach oferowane przez Organizatora przeznaczone są dla osób mających tytuł lekarza, lekarza dentysty, kosmetologa lub kosmetyczki.
3. Rezerwacja terminu szkolenia następuje poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. Istnieje możliwość dopasowaniu terminu oraz tematyki szkoleń do oczekiwań Uczestnika.
4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza dla Organizatora akceptację regulaminu, programu i ceny szkolenia.

Warunki płatności
1. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny szkolenia na konto Organizatora do 7 dni od daty zgłoszenia. Pozostała kwotę należy uregulować w dniu szkolenia.
2. Istnieje możliwość przelania całej kwoty na konto Organizatora po wyrażeniu zgody przez obie strony.
Rezygnacja ze szkolenia lub zmiana rezerwacji
3. O zmianie rezerwacji wyznaczonego terminu należy powiadomić telefonicznie, mailowo lub osobiście.
4. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić telefonicznie, osobiście lub mailowo do 5 dni przed terminem szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni lub nieobecności kursanta wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.
Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w terminie 3 dni przed planową datą rozpoczęcia.
7. Organizator zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie zgłaszającego się na szkolenie telefonicznie lub osobiście.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu szkolenia w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator jest zobowiązany poinformować Uczestnika o nowym terminie szkolenia.

Realizacja szkolenia
1. Organizator zadba o prowadzenia szkolenia zgodnie z tematem i programem.
2. Organizowane szkolenia prowadzone są przez kosmetologów i nie uprawniają do wykonywania zabiegów. W czasie szkolenia Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
3. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie szkoleń jest zabronione i wymaga zgody Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i robienia zdjęć podczas szkoleń, na których Uczestnik może być widoczny. Organizator może wykorzystać fotografie i nagrania do celów promocyjnych w prasie i Internecie.
5. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu lub warsztacie szkoleniowym. Certyfikaty są imienne.
6. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest napisanie testu podsumowującego zdobyte umiejętności.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji i zadowolenia , gdzie może wyrazić swoją opinie nt. szkolenia.
8. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
9. Dane osobowe Uczestnika są traktowane jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.
10. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.